Filters

Willem van Boom

Universiteit Leiden

Hoogleraar Burgerlijk recht

https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/willem-van-boom/publicaties


Contracten, schade en aansprakelijkheid

Publicaties

Experimenteren met informeren

Dit artikel heeft betrekking op het privaatrecht, waarin de ‘geïnformeerde individuele keuze’ geldt als een belangrijk vertrekpunt voor regulering van onder meer informatieverplichtingen van...

lees meer