Filters

Toon Huydecoper

Oud-AG bij de Hoge Raad


Intellectuele eigendom, Wonen, onroerend goed, bouwrecht / Huurrecht

Publicaties

Octrooi- en Unierecht

Een artikel over de wrijvingen tussen het zich ontwikkelende Unierecht op het gebied van het octrooirecht, met wat wij in Nederland nationaal over dit rechtsgebied dachten en denken.

lees meer