Filters

Leo van der Wees

Stichting OpenRecht

Secretaris

https://orcid.org/0000-0003-2685-0305


Informatierecht / ICT-recht

Publicaties

Zorgfraude, (big) data en nudging

Voor de zorgsector waar privacy en het beroepsgeheim tot de centrale waarden behoren, is dat een extra bedreiging. Wat betekent big data voor de zorg? In de preadviezen voor de jaarvergadering...

lees meer