Filters

Jasmijn van Tilburg

BRO

Senior adviseur

https://www.linkedin.com/in/jasmijn-van-tilburg-74039810/?originalSubdomain=nl


Ruimtelijke ordening en milieu

Publicaties

Het Programma onder de Omgevingswet

Een programma geeft aan hoe de gemeente de omgevingsvisie of onderdelen daarvan wil realiseren. Het kan concrete maatregelen voor bescherming, beheer, gebruik en ontwikkeling van de leefomgeving...

lees meer