Filters

Jasmijn van Tilburg

BRO

Senior adviseur

https://www.linkedin.com/in/jasmijn-van-tilburg-74039810/?originalSubdomain=nl


Ruimtelijke ordening en milieu

Publicaties

Het Programma onder de Omgevingswet

Een programma geeft aan hoe de gemeente de omgevingsvisie of onderdelen daarvan wil realiseren. Het kan concrete maatregelen voor bescherming, beheer, gebruik en ontwikkeling van de leefomgeving...

lees meer

Participatie onder de Omgevingswet

Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het verplicht om het in het kader van een omgevingsvisie, programma of een omgevingsplan participatie toe te passen en daarvoor als gemeente...

lees meer