Filters

Arjan Widlak

Stichting Kafkabrigade

Directeur

https://www.linkedin.com/in/arjanwidlak/?originalSubdomain=nl


Privacy, Staats- en bestuursrecht, Staats- en bestuursrecht / Bestuursrecht

Publicaties

Geen ruimte maar richting

  • Arjan Widlak
  • Bestuursrecht
  • Artikel
  • publicatiedatum:

Na de toeslagenaffaire is er veel aandacht noodzaak om bij de uitvoering van overheidsbeleid meer rekening te houden met het individu, met de burger. In nummer 3 van 2021 is in het Nederlands...

lees meer