Cryptologie, informatiebeveligingsbeleid, - modellen en toepassingen

Auteur(s):
  • Jan Smits, Technische Universiteit Eindhoven
Bron:
  • Computerrecht, 1994, 4, p. 138-144

Samenvatting

‘Een verbod op privacy’, zo kopte in het voorjaar een landelijk dagblad. De kop en de publieke opwinding daarover was het resultaat van een conceptwetsvoorstel dat op het Ministerie van Justitie wordt voorbereid en dat het gebruik van vercijferingstechnieken (meestal aangeduid met encryptie) zou willen verbieden althans aan een vergunningsregime onderhevig zou willen maken. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de elektronische informatiebeveiliging in de afgelopen 2Ojaar. Hierbij zal tevens een korte schets worden gegeven van de gehanteerde, algemene (overheids)beleidslijn in Europa en de Verenigde Staten, op dit terrein. Na deze schets volgt een bespreking van de belangrijkste beveiligingsmodellen die ten grondslag liggen aan allerlei ontwikkelingen op het terrein van de informatietechnologie. Dit wordt gevolgd door een korte bespreking van de belangrijkste toepassingen van de cryptologie, waaruit blijkt dat de nu bekende vercijferingstechnieken op meer plaatsen binnen de informatiebeveiliging kunnen worden ingezet dan voor het vertrouwelijk houden van een gegevensuitwisseling. Het artikel wordt afgesloten met een slotbeschouwing.

Klik op de link in de linkerkantlijn voor de volledige tekst van dit artikel.

Titel, auteur en bron

Titel

Cryptologie, informatiebeveligingsbeleid, - modellen en toepassingen

Auteur(s)

Jan Smits

Bron

Computerrecht, 1994, 4, p. 138-144

Permanente link

Huidige versie

https://www.openrecht.nl?jcdi=JCDI:ALT588:1