Al of niet verplicht invaren van bestaande pensioenrechten

Samenvatting

De omgang met bestaande pensioenrechten, waaronder ook moeten worden begrepen bestaande aanspraken, is één van de heetste hangijzers in het kader van het Pensioenakkoord. In de Tweede Kamer is er reeds uitvoerig over dit onderwerp gedebatteerd en door de Minister van SZW is ook vervolgonderzoek uitgezet waarover begin 2012 zou moeten worden gerapporteerd. Centraal staat daarbij de vraag of er al dan niet kan worden gekozen voor het verplicht ‘invaren’ van bestaande rechten in het beoogde nieuwe pensioensysteem, waarbij dan nog een beslispunt is of dit al dan niet collectief/per pensioenfonds moet kunnen worden bepaald.

Volledige tekst

Zie de repository van de Universiteit Leiden voor de volledige tekst van dit artikel.

Titel, auteur en bron

Titel

Al of niet verplicht invaren van bestaande pensioenrechten

Permanente link

Huidige versie

https://www.openrecht.nl?jcdi=JCDI:ALT452:1