Noot bij ECLI:EU:C:2017:936 - nadere uitleg over verjaringstermijnen bij ernstige btw-fraude

Auteur(s): Bron:

Samenvatting

Strafzaak wegens strafbare feiten ter zake van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Nationale wettelijke regeling waarbij verjaringstermijnen worden vastgesteld die tot gevolg kunnen hebben dat delicten onbestraft blijven – Aantasting van de financiële belangen van de Europese Unie – Verplichting om bepalingen van nationaal recht die afbreuk kunnen doen aan de krachtens het Unierecht op de lidstaten rustende verplichtingen, buiten toepassing te laten – Legaliteitsbeginsel inzake delicten en straffen.

Volledige tekst

Zie de repository van de Universiteit Leiden voor de volledige tekst van deze annotatie.

Titel, auteur en bron

Titel

Noot bij ECLI:EU:C:2017:936 - nadere uitleg over verjaringstermijnen bij ernstige btw-fraude

Auteur(s)

Tom Barkhuysen
Michiel van Emmerik

Permanente link

Huidige versie

https://www.openrecht.nl?jcdi=JCDI:ALT223:1