Noot bij ECLI:NL:HR:2017:57 - immuniteit jurisdictie van internationale organisatie voor geschil met vakbonden

Auteur(s): Bron:

Samenvatting

De Europese Octrooi Organisatie (EOO) kan zich beroepen op immuniteit van jurisdictie. Dit betekent dat de Nederlandse rechter onbevoegd is om te oordelen in een geschil tussen de EOO en twee vakbonden. Eerdere uitspraken van de voorzieningenrechter en van het gerechtshof Den Haag zijn door de Hoge Raad vernietigd.

Volledige tekst

Zie de repository van de Universiteit Leiden voor deĀ volledige tekst van deze annotatie.

Titel, auteur en bron

Titel

Noot bij ECLI:NL:HR:2017:57 - immuniteit jurisdictie van internationale organisatie voor geschil met vakbonden

Auteur(s)

Tom Barkhuysen
Michiel van Emmerik

Permanente link

Huidige versie

https://www.openrecht.nl?jcdi=JCDI:ALT225:1