Nieuw auteurscontractenrecht 2021

Samenvatting

Per 7 juni 2021 is het auteurscontractenrecht veranderd. Auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en opdrachtgevers worden geconfronteerd met nieuwe regels en nieuwe onzekerheden ten gevolge van Europese harmonisatie. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de veranderingen en hoe hier in de praktijk het beste mee kan worden omgegaan.

Volledige tekst

Zie de website van Visser, Schaap & Kreijger voor de volledige tekst van het artikel.

Titel, auteur en bron

Titel

Nieuw auteurscontractenrecht 2021

Permanente link

Huidige versie

https://www.openrecht.nl?jcdi=JCDI:ALT608:1