De insider melding onder de Verordening Marktmisbruik met betrekking tot afgeleide en verbonden financiële instrumenten

Samenvatting

Artikel 19 van de Verordening Marktmisbruik betreft de meldplicht van transacties door personen met leidinggevende verantwoordelijkheid en nauw verbonden personen aan de AFM. Het gaat hier om de melding van, onder andere, bestuurders en commissarissen van uitgevende instellingen met betrekking tot transacties gerelateerd aan de uitgevende instelling. De meldplicht geldt ten aanzien van transacties met betrekking tot (i) aandelen of schuldinstrumenten van de uitgevende instellingen; en (ii) afgeleide of verbonden financiële instrumenten.

Volledige tekst

Zie de website van Stibbe voor de volledige tekst van dit artikel.

Titel, auteur en bron

Titel

De insider melding onder de Verordening Marktmisbruik met betrekking tot afgeleide en verbonden financiële instrumenten

Auteur(s)

Soeradj Ramsanjhal
Jeevan Sahtie

Permanente link

Huidige versie

https://www.openrecht.nl?jcdi=JCDI:ALT405:1