Samenvatting

Bij wet van 18 augustus 2004, Stb. 2004, 410 (wetvoorstel 28482) is de Auteurswet op een aantal punten ingrijpend gewijzigd. Aanleiding voor de wijziging was de aanpassing van de wet aan de Auteursrechtrichtlijn (Richtlijn 2001/29/EG). De gewijzigde wet is op 1 september 2004 in werking getreden. Vanaf AMI 2005/2 wordt telkens één nieuw of gewijzigd wetsartikel onder de loep genomen, in deze aflevering het aangepaste artikel 15a Aw.

Volledige tekst

Zie de repository van de Universiteit Leiden voor de volledige tekst van dit artikel.

Titel, auteur en bron

Titel

De Auteurswet gewijzigd: Artikel 15 Aw (citaatrecht)

Permanente link

Huidige versie

https://www.openrecht.nl?jcdi=JCDI:ALT419:1