Nieuwe regels voor hypothecaire kredietverstrekking aan consumenten: Over leren en bezweren

Samenvatting

Richtlijn 2014/17/EU inzake woningkredietovereenkomsten voor consumenten werd eerder dit jaar aangenomen en zal per 21 maart 2016 moeten zijn omgezet in nationale wetgeving. In dit artikel bespreken wij welke gevolgen de nieuwe regels zullen hebben voor de toetsing door de kredietverstrekker of een consument in aanmerking komt voor een hypotheeklening. Twee punten vallen daarbij op. Ten eerste, hoewel op het eerste gezicht voor Nederland weinig verandert aan de kredietwaardigheidstoets, zit in de door de richtlijn voorgeschreven aspecten toch een aanscherping verborgen, namelijk de verplichting redelijkerwijs rekening te houden met toekomstige omstandigheden die verandering kunnen brengen in de financiële positie van de consument. Dat lijkt te wijzen op een voorzichtiger koers die wellicht leidt tot strengere maatstaven voor hypotheekverstrekking. Ten tweede geeft een nieuwe bepaling die beoogt de financiële scholing van consumenten te bevorderen juist de indruk dat wordt ingezet op meer eigen verantwoordelijkheid van de consument. Quo vadis? In dit artikel bespreken wij de achtergrond van beide bepalingen in hetlicht van rechtseconomische studies, en evalueren wij wat de nieuwe regels gaan betekenen voor consumenten in Nederland.

Volledige tekst

Zie de repository van de Tilburg University Leiden voor de volledige tekst van dit artikel

Titel, auteur en bron

Titel

Nieuwe regels voor hypothecaire kredietverstrekking aan consumenten: Over leren en bezweren

Permanente link

Huidige versie

https://www.openrecht.nl?jcdi=JCDI:ALT497:1