Het nieuwe filmauteurscontractenrecht

Auteur(s): Bron:

Samenvatting

Op 12 februari 2015 is het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht aangenomen door de Tweede Kamer . Het wetsvoorstel is inmiddels in behandeling bij de Eerste Kamer. (dossier 33308) Het wetsvoorstel treedt mogelijk op 1 juli 2015 in werking en als dat niet gehaald wordt op 1 januari 2016. Het recht op een proportionele billijke vergoeding voor de ‘belangrijke makers’ van filmwerken was het heetste hangijzer van het nieuwe auteurscontractenrecht. Het heeft een ingewikkelde totstandkomingsgeschiedenis en zal in de praktijk de nodige vragen oproepen. In deze bijdrage wordt getracht een en ander in kaart te brengen.

Volledige tekst

Zie de repository van de Universiteit Leiden voor de volledige tekst van dit artikel.

Titel, auteur en bron

Titel

Het nieuwe filmauteurscontractenrecht

Auteur(s)

Dirk Visser
Jacqueline Schaap

Permanente link

Huidige versie

https://www.openrecht.nl?jcdi=JCDI:ALT315:1