Recente ontwikkelingen in het telecommunicatierecht

Auteur(s): Bron:
  • Nederlands Juristenblad, NJB 1987, afl. 6, p. 165-171, Wolters Kluwer

Samenvatting

In dit artikel worden enkele elementen van het telecommunicatierecht aangestipt, die door de toenemende integratie van telecommunicatietechnieken aan verandering onderhevig zijn. Deze integratietendenzen grijpen diep in de huidige structuur en regelgeving van de telecommunicatievoorzieningen. Dat blijkt vooral uit de recente privatisering en demonopolisering van de telecommunicatiebedrijven in een aantal Westerse landen, waaronder Nederland. In het kader van dit artikel zullen enkele in het oog lopende juridische aspecten de revue passeren. Na een korte uiteenzetting over de te hanteren begrippen, komen achtereenvolgens zowel de internationale als nationale aspecten van het transport van gegevens aan de orde. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de juridische maatregelen die betrekking hebben op de inhoud van informatie.

Klik op de link in de linkerkantlijn voor de volledige tekst van dit artikel.

 

 

Titel, auteur en bron

Titel

Recente ontwikkelingen in het telecommunicatierecht

Auteur(s)

Jan Smits
Rob van den Hoven van Genderen
Adriana Nugter

Bron

Nederlands Juristenblad, NJB 1987, afl. 6, p. 165-171, Wolters Kluwer

Permanente link

Huidige versie

https://www.openrecht.nl?jcdi=JCDI:ALT586:1