Enkele juridische aspecten van grensoverschrijdend gegevensverkeer

Auteur(s):
  • Jan Smits, Technische Universiteit Eindhoven
Bron:
  • Informatie, 25(11), 6-14, 1 november 1983

Samenvatting

In dit artikel behandelt de auteur een aantal juridische aspecten van de 'telematica', vooral rond het fenomeen grensoverschrijdend gegevensverkeer. Daarbij komen zowel staats-, privaat- als strafrechtelijke aspecten aan de orde.

Na een korte behandeling van het 'toegangsrecht' tot informatie inventariseert de auteur de belangrijkste internationale organisaties, die zich bezighouden met de juridische aspecten van telematica. Aan het slot wordt nog kort ingegaan op de uitgangspunten die men zou kunnen kiezen om te komen tot regulering van het gegevensverkeer.

Titel, auteur en bron

Titel

Enkele juridische aspecten van grensoverschrijdend gegevensverkeer

Auteur(s)

Jan Smits

Bron

Informatie, 25(11), 6-14, 1 november 1983

Permanente link

Huidige versie

https://www.openrecht.nl?jcdi=JCDI:ALT561:1