Meer én verantwoord publiceren van gerechtelijke uitspraken

Auteur(s): Bron:

Samenvatting

De Rechtspraak wil overgaan naar een beleid waarbij publicatie van een uitspraak op rechtspraak.nl het uitgangspunt wordt waarvan alleen omwille van zwaarwegende redenen wordt afgeweken (publiceren, tenzij). Om deze ambitie te verwezenlijken heeft de Rechtspraak het programma ‘Meer én verantwoord publiceren’ ingericht. De komende 10 jaar gaan in het kader van dit programma belangrijke stappen gezet worden. Deze ambitie brengt echter wel een aantal uitdagingen met zich mee.

Volledige tekst

De volledige tekst van dit artikel is beschikbaar op de website van het Nederlands Juristenblad.

Titel, auteur en bron

Titel

Meer én verantwoord publiceren van gerechtelijke uitspraken

Auteur(s)

Leo van der Wees
Saskia Sicking
Henk Naves

Permanente link

Huidige versie

https://www.openrecht.nl?jcdi=JCDI:ALT611:1