Samenvatting

Eerder verscheen in het Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken een artikel over onlineprijspersonalisatie in het Nederlandse consumentenrecht. Consumenten kunnen zich beduveld voelen als blijkt dat prijzen worden aangepast aan hun individuele gedrag, bijvoorbeeld als prijzen voor vliegtickets duurder worden voor een consument die op een website meerdere malen de beschikbaarheid van een vlucht raadpleegt. Toch is ditsoort prijspersonalisatie niet verboden en zullen consumenten het moeten doen met de bescherming die zij in sommige gevallen kunnen ontlenen aan de regeling inzake oneerlijke handelspraktijken. Mogelijk kan bij onduidelijkheid over de prijsberekening ook een beroep worden gedaan op de e-commerce regels, die net als de afdeling over oneerlijke handelspraktijken vanuit het Europese recht in het Burgerlijk Wetboek geïmplementeerd zijn. Daarmee is echter nog niet het laatste woord gezegd over de gepersonaliseerde benadering van consumenten. Het gebruik van big data maakt het voor bedrijven mogelijk om veel te weten te komen over het gedrag en de voorkeuren van consumenten. Zij kunnen hun advertenties en verdere verkoopbeleid op die specifieke informatie aanpassen, en doen dat ook steeds meer, in de hoop daarmee de omzet van hun bedrijf te vergroten. Een dergelijk businessmodel kan voor consumenten ook interessant zijn, omdat zij veel gerichter benaderd worden met aanbiedingen voor producten of diensten die zij interessant vinden. Ik vind het bijvoorbeeld op zich niet erg dat een onlineboekhandel mij laat weten dat kopers van Loos’ Algemene voorwaarden vaak gelijktijdig een bestelling plaatsen voor Wessels en Jongeneels Recht en Praktijk-deel, eveneens getiteld Algemene voorwaarden. Toch wringt eriets. Want als bedrijven zoveel van consumenten weten, dan ontstaan risico’s waarop een antwoord zal moeten komen vanuit ofwel het mededingingsrecht ofwel het consumentenrecht. In dit korte redactionele artikel zet ik een paar gedachten daarover op een rij. De hoofdvraag die op de achtergrond speelt is of wij, vanuit het consumentenrecht, op zeker moment een tegengeluid moeten laten horen tegen de gepersonaliseerde benadering van consumenten.

Volledige tekst

Zie de repository van de Tilburg University Leiden voor de volledige tekst van dit artikel

Titel, auteur en bron

Titel

Gedachten bij een gepersonaliseerd consumentenrecht

Permanente link

Huidige versie

https://www.openrecht.nl?jcdi=JCDI:ALT495:1