Noot bij ECLI:EU:C:2017:990 - Schweppes of import-Schweppes: het beeld van één enkel globaal merk

Auteur(s):

Samenvatting

Samengevat gaat het in deze zaak om de vraag of verzoeker Schweppes S.A. zich op basis van haar Spaanse (nationale) merk ‘Schweppes’ kan verzetten tegen de parallelimport in Spanje door verweerder Red Paralela van producten die zijn voorzien van het Engelse Schweppes-merk

Volledige tekst

Zie de repository van de Universiteit Leiden voor de volledige tekst van deze annotatie.

Titel, auteur en bron

Titel

Noot bij ECLI:EU:C:2017:990 - Schweppes of import-Schweppes: het beeld van één enkel globaal merk

Auteur(s)

Dirk Visser

Bron

Permanente link

Huidige versie

https://www.openrecht.nl?jcdi=JCDI:ALT239:1