Het ‘embedden’ van een YouTubefilmpje op een Hyves-pagina

Samenvatting

Is het ‘embedden’ van een YouTube1-filmpje op een Hyves-pagina aan te merken als een auteursrechtelijk relevante openbaarmaking, waardoor Buma er geld voor kan vragen? Deze vraag werd begin oktober 2009 actueel toen Buma aankondigde voor deze vorm van ‘muziekgebruik’ te gaan heffen, een voornemen dat zij binnen een week onder politieke en publicitaire druk weer introk.  In deze bijdrage wordt deze vraag onderzocht. Uiteraard zijn YouTube, Hyves en Buma slechts (bekende) voorbeelden en kan dezelfde vraag gesteld worden voor alle websites waarop zonder toestemming van rechthebbenden of hun organisaties ‘embedded’ materiaal van andere websites is opgenomen

Volledige tekst

Zie de repository van de Universiteit Leiden voor de volledige tekst van dit artikel.

Titel, auteur en bron

Titel

Het ‘embedden’ van een YouTubefilmpje op een Hyves-pagina

Permanente link

Huidige versie

https://www.openrecht.nl?jcdi=JCDI:ALT374:1