Telecommunicatieprivacy en regelgeving: nood of deugd? Een beschouwing naar aanleiding van een Ontwerp-Richtlijn van de EG

Auteur(s):
  • Jan Smits, Technische Universiteit Eindhoven
Bron:
  • Mediaforum 1993 no 5 p. 50-53

Samenvatting

Toen begin jaren zeventig de computer werd ingezet voor de volkstelling vreesde men voor de aantasting van de privacy. Sinds deze commotie is de bescherming van de privacy niet meer uit de aandacht geweest, zoals onder andere blijkt uit het eind 1991 verschenen boek met de veelzeggende titel: ‘Het recht om met rust gelaten te worden’ van Frank Kuitenbrouwer.

In de telecommunicatiesector werd de computertechnologie lange tijd toegepast op een wijze die ‘onzichtbaar’ was voor de consument. Het naar buiten komen van de eerste gebruiksmogelijkheden op dit terrein bracht de gemoederen weer in beweging. In de pers ontstond najaar ’92 rumoer rondom de gespecificeerde telefoonrekening. PTT Telecom zal die (extra) service in de loop van 1993/1994 langzamerhand aan alle telefoonabonnees in Nederland gaan geven. De gespecificeerde rekening markeert een hele serie technologische mogelijkheden die de telecommunicatie-operators in Europa binnenkort ter beschikking staat. Deze technologie zal elke telefoonabonnee raken. Als de opwinding over de gespecificeerde nota een voorbode is geweest dan staat ons nog heel wat te wachten.

Het binnendringen van de technologie in de persoonlijke levenssfeer zal mogelijk leiden tot een veelvuldig beroep op ‘het recht met rust gelaten te worden’. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van een aantal technische ontwikkelingen op het terrein van de telecommunicatie in relatie tot de eventuele privacygevoeligheid. Tevens wordt het juridische kader geschetst van (toekomstige EG-) regelgeving op dit terrein.

Klik op de link in de linkerkantlijn voor de volledige tekst van dit artikel.

Titel, auteur en bron

Titel

Telecommunicatieprivacy en regelgeving: nood of deugd? Een beschouwing naar aanleiding van een Ontwerp-Richtlijn van de EG

Auteur(s)

Jan Smits

Bron

Mediaforum 1993 no 5 p. 50-53

Permanente link

Huidige versie

https://www.openrecht.nl?jcdi=JCDI:ALT587:1