Kroniek van de intellectuele eigendom (2017)

Samenvatting

De proceskostenveroordeling in IE-zaken mag geen te laag plafond hebben, maar wordt wel aan banden gelegd. Hyperlinken naar illegale bron mag niet. Er ligt een voorstel voor een richtlijn over auteursrecht in de digitale eengemaakte markt. Brexit staat niet in de weg aan het Unitair Octrooi Gerecht. De knowhowrichtlijn biedt vergaande bescherming tegen ‘inbreukmakende producten’

Volledige tekst

Zie de repository van de Universiteit Leiden voor de volledige tekst van dit artikel.

Titel, auteur en bron

Titel

Kroniek van de intellectuele eigendom (2017)

Permanente link

Huidige versie

https://www.openrecht.nl?jcdi=JCDI:ALT431:1