Naar een zorgvuldige omgang met particulier en openbaar kunstbezit via de nieuwe Erfgoedwet?

Samenvatting

Met de nieuwe Erfgoedwet komt er voor het eerst een wettelijke regeling die betrekking heeft op de onttrekking van kunst aan het openbaar bezit. De al bestaande regeling voor particulier kunstbezit wordt daarin – met enkele aanpassingen – voortgezet. Deze laatste is, behoudens enkele punten van kritiek, nog steeds toekomstbestendig en effectief. Voor wat betreft de bescherming van het openbaar kunstbezit is de Erfgoedwet een belangrijke stap voorwaarts, zij het dat de regeling nog aanscherping kan gebruiken.

Zie de repository van de Universiteit Leiden voor de volledige tekst van dit artikel.

Titel, auteur en bron

Titel

Naar een zorgvuldige omgang met particulier en openbaar kunstbezit via de nieuwe Erfgoedwet?

Auteur(s)

Tom Barkhuysen
Machteld Claessens

Permanente link

Huidige versie

https://www.openrecht.nl?jcdi=JCDI:ALT471:1