Van ownership naar access. Is toegang de nieuwe eigendom?

Samenvatting

Eigendom wordt in de deeleconomie naar de achtergrond gedrongen ten faveure van gedeeld gebruik van zaken. Deze bijdrage analyseert welke effecten de verschuiving van ownership naar access heeft voor de individuele rechtspositie van gebruikers van zaken en voor het waarborgen van collectieve belangen. De voorlopige conclusie is dat een afnemend belang van eigendom beide aspecten onder druk zet.

Zie de repository van de Tilburg University Leiden voor de volledige tekst van dit artikel

Titel, auteur en bron

Titel

Van ownership naar access. Is toegang de nieuwe eigendom?

Permanente link

Huidige versie

https://www.openrecht.nl?jcdi=JCDI:ALT496:1