De gevolgen van de EU-richtlijn hypothecaire leningen voor consumenten

Samenvatting

Welke gevolgen heeft Richtlijn 2014/17/EU betreffende hypothecair krediet voor consumenten gehad op de Nederlandse praktijk? De Richtlijn, geïmplementeerd in titel 7.2B BW en van kracht sinds 14 juli 2016, heeft in ons land een minder grote verandering teweeggebracht dan in sommige andere, met name Zuid-Europese, EU-lidstaten. De bescherming van consumenten in de financiële markt was al redelijk strikt en hypotheekregelgeving werd verder aangescherpt na de financiële crisis van 2008. Niettemin heeft de Richtlijn op een aantal punten tot wijzigingen van bestaande regelgeving geleid. In dit artikel bespreken wij het wettelijk kader voor hypothecair consumentenkrediet en de belangrijkste implicaties van de Richtlijn. Ook gaan wij in op twee thema’s die voor beroering hebben gezorgd in de bancaire praktijk ten aanzien van consumentenhypotheken: ten eerste oversluitboetes cq. boetes voor vervroegd aflossen, en ten tweede aflossingsvrije hypotheken.

Volledige tekst

Zie de repository van de Tilburg University voor de volledige tekst van dit artikel

Titel, auteur en bron

Titel

De gevolgen van de EU-richtlijn hypothecaire leningen voor consumenten

Permanente link

Huidige versie

https://www.openrecht.nl?jcdi=JCDI:ALT494:1