Samenvatting

Het auteursrecht op een in opdracht gemaakt werk komt van rechtswege toe aan de opdrachtgever. Dat is een regel waarvan we dachten dat die niet bestond in het Nederlandse auteursrecht. Sinds kort is echter duidelijk dat die regel in Nederland wél bestaat, en wel ten aanzien van het auteursrecht met betrekking tot ‘elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp, met inbegrip van onder meer […] verpakkingen, uitvoering, grafische symbolen en typografische lettertypen’, indien dat voorwerp in opdracht of op bestelling is ontworpen en voor zover dat voorwerp bestemd is om door de opdrachtgever op industriële schaal te worden vervaardigd en verhandeld. (Zie BenGH 22 juni 2007, NJ 2007/500 (Electrolux/SOFAM))

Met naschift naar aanleiding van Hendrik Vanhees (Universiteit Gent).

Volledige tekst

Zie de repository van de Universiteit Leiden voor de volledige tekst van dit artikel.

Zie de repository van de Universiteit Leiden voor de volledige tekst van het naschrift.

Permanente link

Huidige versie

https://www.openrecht.nl?jcdi=JCDI:ALT423:1