Over OpenRecht

Wat?

OpenRecht is een online platform dat tot doel heeft commentaren op ontwikkelingen in het recht (wetgeving, jurisprudentie, en anderszins) op een gestructureerde wijze te ontsluiten. Het gaat daarbij om (wetenschappelijke) artikelen, annotaties, wetscommentaren en andere juridische documenten die een relatie hebben met (vooral) het Nederlandse recht.

Het platform is een publicatiemedium zoals een papieren tijdschrift dat is. Er is een hoofdredactie en er zijn deelredacties per rechtsgebied (ondernemingsrecht, arbeidsrecht, staats- en bestuursrecht, etc.). Ook is er een bureauredactie. Op het platform worden eerder gepubliceerde én nieuwe juridische stukken gepubliceerd.

Het platform is tegelijkertijd een modern publicatiemedium. Publicatie vindt enkel en alleen online plaats, maar het platform biedt uiteraard wel mogelijkheden de teksten te printen. Juridische documenten die gepubliceerd worden op het platform, worden daar waar het kan gekoppeld aan andere relevante stukken. Het platform vormt hiermee een juridische kennisinfrastructuur waarin wet- en regelgeving, rechtspraak en commentaren (artikelen, annotaties, wetscommentaren) op gestructureerde wijze met elkaar verbonden zijn.

Het platform is vrij toegankelijk, open access, of beter 'openrecht'. Er worden geen vergoedingen (APC) gevraagd aan auteurs. Ook worden geen vergoedingen betaald aan auteurs en redactieleden.

(Voor) wie?

OpenRecht is door en voor juristen. Juristen afkomstig uit wetenschap en rechtspraktijk participeren in de technische ontwikkeling van het platform, dragen bij aan de inhoudelijke vulling van het platform en verzorgen de kwaliteitsbewaking. Tegelijkertijd zorgt de openheid van het platform ervoor dat de juridische gegevens die via het platform ontsloten worden voor alle maatschappelijk organisaties en burgers toegankelijk zijn.

Waarom?

De chaos op het juridische internet wordt (te) groot, waardoor door de bomen het bos niet meer zichtbaar is. Het platform schept orde in de chaos door de juridische documenten daar waar mogelijk te verrijken met links naar andere relevante stukken hetgeen het zoeken naar en het navigeren door het juridische materiaal sterk vereenvoudigt.

Het platform maakt commentaren via een centrale plek toegankelijk. Geïnteresseerden hoeven niet van website A, naar databank B, naar blog C of tijdschrift D om verschillende commentaren te kunnen inzien.

Het platform biedt (niet-commerciële) onderwijsinstellingen de gelegenheid om op eenvoudige wijze en kosteloos online juridisch cursusmateriaal samen te stellen.

Het platform biedt kleinere juridische organisaties de gelegenheid zich beter op de hoogte stellen van ontwikkelingen in het juridische domein, omdat zij toegang hebben tot meer duiding bij juridische ontwikkelingen.

De kosten voor het inzien van juridisch materiaal zullen voor de gehele juridische gemeenschap omlaag gaan.

Ontsluiting van de juridische commentaren via een vrij toegankelijk platform maakt het juridische werk voor de gehele maatschappij meer transparant.

Een open publicatieplatform geeft niet alleen exposure aan de juridische teksten, maar ook aan de auteurs en de organisaties waarvoor zij werken.

De nieuwe gestructureerde juridische kennisinfrastructuur wordt beheerd door de juristen zelf. Deze infrastructuur en de daarin opgenomen data staan voor juridische data-analyses en juridisch data-onderzoek vrij ter beschikking aan dezelfde juridische gemeenschap.

Rechten en gebruik teksten gepubliceerd op OpenRecht

Nieuwe publicaties
Nieuwe stukken gepubliceerd op OpenRecht vallen onder de Creative Commons licentie CC BY: Naamsvermelding 4.0 Internationaal.

CC BY creative commons 135

Eerder gepubliceerde stukken
Eerder gepubliceerde artikelen op OpenRecht worden voor iedereen ter beschikking gesteld met toestemming van de auteurs. Iedereen mag de artikelen voor eigen studie en gebruik downloaden en printen, er naar hyperlinken en er uit citeren met bronvermelding. Dit volgt uit de (Auteurs)wet en hier is geen toestemming of licentie voor nodig.

e-International Standard Serial Number

Het elektronische International Standard Serial Number (e-ISSN) van OpenRecht is 2667-341X.

Het International Standard Serial Number is een uniek identificatienummer voor periodieke publicaties. Een ISSN bestaat uit twee groepen van vier cijfers, gescheiden door een liggend streepje. Het laatste cijfer, een controlecijfer, kan ook een "X" zijn, zoals bij het ISSN van OpenRecht.

Zie ISSN.org of Wikipedia voor meer informatie over dit nummer.

Beheer

Het platform wordt beheerd door de Stichting OpenRecht. In het bestuur van de deze stichting hebben personen zitting afkomstig van verschillende juridische organisaties: wetenschap en rechtspraktijk.

Informatie

Zie voor meer informatie stichtingopenrecht.nl

Wilt u in contact komen met de Stichting OpenRecht mailt u dan met de voorzitter of de secretaris: voorzitter@openrecht.nl (Peter Piepers) of secretaris@openrecht.nl (Leo van der Wees)