Redacties

Op OpenRecht wordt gewerkt aan een nieuwe moderne juridische kennisinfrastructuur. Hiertoe worden nieuwe en oude juridische teksten op OpenRecht geplaatst nadat een redactie de goedkeuring heeft gegeven. OpenRecht streeft naar publieke toegankelijkheid van kwalitatief goede juridische teksten. Per rechtsgebied worden redacties gevormd; redacties die bestaan uit mensen actief in het juridische veld: wetenschap, praktijk, rechterlijke macht, overheid. Tevens worden medewerkers geworven, mensen die geen redactiewerk verrichten, maar op gezette tijden wel redactionele bijdragen leveren.

Het wervingsproces is in volle gang. Onderstaand een overzicht van de (belangrijkste) rechtsgebieden die OpenRecht zal gaan bestrijken. Daar waar redactieleden en/of medewerkers actief zijn, zijn deze zichtbaar onder de rechtsgebieden.

Ben je werkzaam in het juridische domein (wetenschap, advocatuur, notariaat, overheid, rechterlijke macht) en wil je ook plaatsnemen in een redactie, mail dan naar redactie@openrecht.nl.

Aansprakelijkheidsrecht

Arbeidsrecht
J. (John) Lousberg
Docent
Juridische Hogeschool Avans-Fontys
LinkedIn

T.R. (Tessa) Lust
Arbeidsrecht
Flott advocaten
LinkedIn

Bouw- en vastgoedrecht

Burgerlijk procesrecht

Financieel recht

Gezondheidsrecht

Huurrecht

Insolventierecht

Intellectuele eigendom
A.A.H.M. (Jos) van der Wijst
Advocaat
BG.legal

C. (Corstiaan) Kan
Advocaat
Bremer & De Zwaan

IT & Recht
T. (Tineke) van de Bunt
Advocaat
Vondst advocaten

M. (Maša) Galic
Assistant Professor
Vrije Universiteit Amsterdam
LinkedIn

S. (Sylvia) Huydecoper
Huydecoper IT en Recht
Jurist IT & Recht
LinkedIn

M. (Tina) van der Linden
Universitair docent
Vrije Universiteit Amsterdam

J.M. (Jan) Smits
Hoogleraar
Technische Universiteit Eindhoven

H. (Hendrik) Struik
Raadsheer Gerechtshof Amsterdam
LinkedIn

J.G.L. (Leo) van der Wees
Directeur
Recht.nl
Secretaris
OpenRecht

Pascal van Zweden
Advocaat
Van Zweden Legal
LinkedIn

Mededingingsrecht

Migratierecht

Omgevingsrecht
M. (Martijn) Jansen Schoonhoven 
Senior jurist omgevingsrecht 
Provincie Limburg

I. (Iris) Kieft
Associate Partner
NautaDutilh

Ir. J.P.A.M. (Jasmijn) van Tilburg
Senior adviseur omgevingsrecht
BRO

Ondernemingsrecht

Personen- en familierecht

Privacy en gegevensbescherming
N. (Nasim) Ahmadi
Functionaris Gegevensbescherming, Gemeente Amstelveen/Gemeente Aalsmeer
LinkedIn

R. (Remy) van den Boom
Data Protection Officer
TNO

R. (Rosalie) Brand
Advocaat
Kennedy Van der Laan

S. (Simone) Fennell
Privacy adviseur
Gemeente Tilburg
LinkedIn

G.J. Zwenne
Hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij
Universiteit Leiden
Advocaat 
Pels Rijcken

Staats- en bestuursrecht

Strafrecht

Verbintenissenrecht

Vervoerrecht

W.E. (Willem) Boonk
Advocaat
Smallegange

V. (Vivian) van der Kuil
Advocaat
AKD

M. (Michiel) Spanjaart
Advocaat
TraIns & Co

T. (Taco) van der Valk
Advocaat
AKD